CFP: Bieda, niedostatek, ubóstwo

Niedostatek, bieda, ubóstwo dotykają wielu jednostek, zbiorowości i społeczeństw, stanowiąc nie tylko świadectwo niewydolności systemowej, ale przede wszystkim ogromny dramat jednostek (niekiedy całych pokoleń). W każdej kulturze i cywilizacji pojęcia te oznaczają zupełnie inne aspekty i jednoznaczne wskazanie definicji biedy wydaje się dość zrelatywizowane, zwłaszcza że obejmuje całe spektrum zjawisk powiązanych czy wynikających zeń. Warto zauważyć, że także sztuka bardzo chętnie podejmuje się realizacji tej tematyki, tworząc specyficznie imaginarium czy zespół motywów, kształtujących powszechną wyobraźnię. Tymczasem należy zwrócić uwagę na fakt, że o ubóstwie można mówić w bardzo wielu wymiarach, odnosząc się do wielu dziedzin naukowych i społecznych, jak historia, socjologia, psychologia, ekonomia, poltyka etc. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podejmowania m.in. następującej problematyki:

 • kulturowe ujęcia ubóstwa i biedy (literatura, sztuki piękne, film, serial etc.);
 • definicje i klasyfikacje ubóstwa;
 • bieda a doświadczenia jednostki; biografie, autobiografie, dzienniki; reportaże etc;
 • narracje o biedzie;
 • społeczeństwo;
 • ekonomia a ubóstwo;
 • kryzysy gospodarcze a ubóstwo;
 • polityka a ubóstwo;
 • ubóstwo – czasy historyczne i czasy współczesne;
 • programy przeciwdziałania biedzie (Polska i świat);
 • ujęcie psychologiczne;
 • ujęcie socjologiczne;
 • bieda a kapitalizm;
 • zjawiska związane z biedą, środowiskiem ubóstwa;
 • religie a ubóstwo;
 • rodzina;
 • edukacja i problem ubóstwa;
 • bieda i zjawiska wykluczenia;
 • ubóstwo relatywne, ustawowe, granice ubóstwa;
 • niedostatek w media, social media etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej,  a także inne niż wymienione przykładowe problematyki.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres bnu.konferencja@gmail.com mija 4 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://bnukonferencja.wordpress.com/

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Ośrodek Badawczy Facta Ficta,

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Reklama